แค่อ่านรีวิวที่ Top10 คุณก็จะซื้อของไม่พลาดอีกต่อไป
6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารงานศพ

6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารงานศพ

admin2021
admin2021
15 November 2021

6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารงานศพ

การจัดอาหารงานศพเพื่อรับรองผู้ที่มาร่วมงานนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าภาพหลายคนกังวล เพราะว่าการจัดงานศพนั้นมีเรื่องต่างๆ ให้จัดการอยู่แล้วอย่างมากมาย แต่ด้วยประเพณีงานศพของชาวพุทธในประเทศไทยนั้นก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีอาหารเพื่อดูแลผู้ที่จะมาร่วมงานศพอยู่นั่นเอง รับทำอาหารงานศพซึ่งการจัดการเรื่องอาหารภายในงานนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาได้ ถ้ารู้วิธีจัดการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ตามที่เราจะได้มาแนะนำในบทความนี้ 

1.จัดอาหารสำหรับวันแรกอย่างไร 

การจัดงานศพในวันแรกนั้นจะเป็นการจัดงานศพที่วุ่นวายมากที่สุด เนื่องจากเจ้าภาพจำเป็นที่จะต้องจัดการกับเรื่องต่างๆ ภายในงานศพหลายเรื่องพร้อมกัน ทำให้การจัดเตรียมอาหารจะยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ 

ถ้ากล่าวถึงในเรื่องของความสะดวกนั้นทางเจ้าภาพควรในรูปแบบของ Snack Box เนื่องจากเป็นรูปแบบของอาหารงานศพที่สามารถนำมาส่งได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจจะสอบถามทางวัดว่ามีอาหารบริการหรือไม่ แล้วให้ทางวัดเป็นผู้จัดการให้ ส่วนอาหารงานศพในวันอื่นๆ ก็สามารถจัดการได้ตามความเหมาะสม 

2.ประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงาน 

ประเพณีการจัดงานศพของชาวพุทธในประเทศไทยนั้นส่วนมากจะนิยมจัดงานสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน ก่อนที่จะทำพิธีเผา ซึ่งการที่เจ้าภาพจะสามารถจัดเตรียมอาหารงานศพสำหรับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นที่จะต้องกะประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานให้ได้ 

การประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณอาหาร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหารงานศพสำหรับดูแลผู้ที่มาร่วมงานในแต่ละวันนั่นเอง โดยการประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานนั้นให้กะประมาณจากจำนวนการบอกกล่าวเรื่องการจัดงานศพ รวมไปถึงจำนวนญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ถ้าผู้เสียชีวิตมีญาติมิตร หรือมีผู้ที่ให้เคารพรักเป็นจำนวนมาก ก็ให้ประมาณการณ์ว่าจะมีผู้มาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากนั่นเอง

การจัดอาหารงานศพ

โดยวันที่จะมีผู้มาร่วมงานศพน้อยทีสุดคือการสวดพระอภิธรรมศพในวันแรก เนื่องจากผู้คนส่วนมากยังไม่สามารถเตรียมตัวมาร่วมงานได้ทัน และจำนวนผู้ที่มาร่วมงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมากที่สุดในวันที่มีการทำพิธีเผาศพ ดังนั้นการประเมินจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานทางเจ้าภาพควรดูว่าจำนวนผู้ที่มาร่วมงานในวันแรกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ก็จะสามารถประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานในวันอื่นๆ ได้ ทำให้สามารถจัดอาหารงานศพในวันอื่นๆ ได้เหมาะสมกับผู้ที่จะมาร่วมงานนั่นเอง 

3.ไม่สะดวกเตรียมอาหารเองควรทำอย่างไร 

ไม่ใช่ว่าเจ้าภาพทุกคนจะสะดวก หรือมีความสามารถในการเตรียมอาหารงานศพเพื่อรับรองผู้ที่จะมาร่วมงานด้วยตัวเอง โดยเฉพาะงานศพในเมืองใหญ่ๆ ที่อยู่อาศัยกันในรูปแบบของครอบครัวขนาดเล็ก ทำให้การเตรียมอาหารงานศพด้วยตัวเองนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ต่างจากการเตรียมอาหารงานศพในต่างจังหวัดที่เจ้าภาพมักจะจัดเตรียมอาหารต่างๆ ด้วยตัวเองโดยมีญาติมิตรมาค่อยช่วยเหลือนั่นเอง 

ถ้าเจ้าภาพไม่สะดวกในการจัดเตรียมอาหารงานศพด้วยตัวเอง ทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้บริการจากทางวัด เนื่องจากทางวัดนั้นจะสามารถจัดการเรื่องอาหารสำหรับงานศพได้อย่างแน่นอน หรือการสั่งอาหารจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง ตามแต่ความเหมาะสม และงบประมาณ ซึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือการเลือกใช้ Snack Box สำหรับดูแลผู้ที่มาร่วมงาน 

4.จัดการงบประมาณให้เหมาะสม 

การจัดงานศพนั้นเรียกได้ว่าเป็นการจัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ทำให้เจ้าภาพหลายๆ คนยอมทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อการจัดงานให้เป็นไปตามความต้องการนั่นเอง รวมไปถึงการจัดอาหารงานศพด้วย ซึ่งจัดเตรียมอาหารงานศพนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารที่หรูหรา หรือมีราคาแพง อาหารจะเน้นไปที่ความสะดวกในการทานของผู้ที่มาร่วมงาน และการจัดการที่สะดวกของเจ้าภาพนั่นเอง 

ถ้าเจ้าภาพจัดเตรียมอาหารด้วยตัวเองก็จะสามารถควบคุมงบประมาณได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เนื่องจากอาจจะมีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในเรื่องของอุปกรณ์ หรือเครื่องปรุงต่างๆ ที่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้น ส่วนการใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการสั่ง Snack Box หรือการสั่งอาหารประเภทอื่นๆ นั้นจะช่วยให้ทางเจ้าภาพได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ถึงแม้ว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการเตรียมอาหารด้วยตัวเอง แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่แน่นอน สามารถควบคุมได้ โดยค่าใช้จ่ายของอาหารในงานศพนั้นไม่ควรมากกว่า 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.หลีกเลี่ยงอาหารต้องห้าม 

ตามประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับอาหารงานศพที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต จะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารต้องห้ามที่ไม่ควรนำมาใช้เป็นอาหารงานศพอยู่ ซึ่งถ้าเจ้าภาพมีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทต่างๆ ที่เป็นอาหารต้องห้ามนั่นเอง 

โดยอาหารต้องห้ามสำหรับการใช้เป็นอาหารงานศพนั้นได้แก่อาหารเส้นประเภทต่างๆ อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า ผัดหมี่ ขนมจีน เพราะอาหารประเภทเส้นนั่นมีลักษณะเป็นเส้นยาว อีกทั้งยังสื่อถึงความผูกพัน ทำให้มีความเชื่อว่าอาหารประเภทเส้นที่เป็นเส้นยาวจะทำให้ผู้ตายยังมีความผูกพันเรื่องราวในสมัยมีชีวิต ซึ่งจะทำให้ผู้ตายไม่ไปสู่สุคติ 

ส่วนขนมที่อาจจะมีการนำมาดูแลผู้ที่มาร่วมงานนั้น สำหรับงานศพควรหลีกเลี่ยงขนมในตระกูลทอง ไม่ว่าจะเป็นทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก เพราะว่าเป็นขนมสำหรับงานมงคล และยังมีความเชื่อว่าชื่อทองในขนมเหล่านั้นจะทำให้ผู้ตายผูกพัน และเป็นห่วงในทรัพย์สมบัติ 

นอกจากนี้อาหารงานศพ รวมไปถึงขนมไม่ควรเป็นอาหารที่มีการใช้ใบตองรอง หรือใช้ใบตองห่อ เนื่องจากในสมัยโบราณนั้นนิยมใช้ใบตองสำหรับรองศพ รวมไปถึงไม่ควรนำอาหาร หรือขนมที่มีส่วนผสมของขนุน เนื่องจากขนุนนั้นเป็นผลไม้มงคลตามความเชื่อ ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับงานอวมงคลอย่างเช่นงานศพนั่นเอง 

อาหารต้องห้าม 

6.อาหารไม่เพียงพอต้องทำอย่างไร 

สำหรับปัญหาเรื่องอาหารงานศพไม่เพียงพอนั้นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลย เนื่องจากว่าผู้ที่มาร่วมงานศพนั้นมีหลายๆ คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับอาหารงานศพ ว่าการทานอาหารภายในงานศพนั้นอาจจะทำให้สิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย หรือทำให้ดวงไม่ดี ทำให้มีผู้ที่มาร่วมงานศพหลายๆ คนนั้นไม่ทานอาหารงานศพ ทำให้ในการสวดพระอภิธรรมศพแต่ละวันนั้นมีอาหารเหลืออย่างแน่นอน  

แต่ถ้าเจ้าภาพมีความกังวลว่าอาหารที่เตรียมไว้จะไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ก็ให้ทางเจ้าภาพสั่งอาหารเป็นจำนวนที่มากกว่าการประมาณไว้เล็กน้อย อย่างเช่นประมาณว่าจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวน 100 คน ก็อาจจะสั่งอาหารไว้สำหรับ 120 คน หรืออาจจะมีการเตรียม Snack Box ไว้ประมาณวันละ 10 -20 กล่อง สำหรับดูแลผู้มาร่วมงานที่มาช้า หรือเมื่ออาหารที่เตรียมไว้ในตอนแรกไม่เพียงพอต่อผู้ที่มาร่วมงาน 

และอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าภาพไม่ควรลืมเมื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับงานศพคือการเตรียมถุงพลาสติกไว้เพื่อใส่อาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปทานที่บ้าน เพราะว่าส่วนมากนั้นอาหารสำหรับงานศพในแต่ละวันจะมีปริมาณที่มากเกินกว่าจำนวนผู้ที่มาร่วมงาน ทำให้มีอาหารเหลือเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน การเตรียมอาหารใส่ถุงให้ผู้ที่มาร่วมงานนำกลับไปทานที่บ้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จภาพไม่ควรมองข้าม 

สำหรับเนื้อหาต่างๆ ที่ได้นำมาแบ่งปันไว้ในบทความนี้ เกี่ยวกับการจัดการอาหารงานศพที่หลายๆ คนมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินกำลัง และไม่สามารถจัดการให้เรียบร้อยได้แน่ๆ จะกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้มายาก อีกทั้งยังได้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการอาหารสำหรับงานในรูปแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้อ่านสามารถนำสาระดีๆ จาก “6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารงานศพ” ไปประยุกต์ใช้กับการจัดงานประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย 

admin2021
Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published.