6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารงานศพ

admin

การจัดอาหารงานศพเพื่อรับรองผู้ที่มาร่วมงานนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าภาพหลายคนกังวล เพราะว่าการจัดงานศพนั้นมีเรื่องต่างๆ ให้จัดการอยู่แล้วอย่างมากมาย แต่ด้วยประเพณีงานศพของชาวพุทธในประเทศไทยนั้นก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีอาหารเพื่อดูแลผู้ที่จะมาร่วมงานศพอยู่นั่นเอง รับทำอาหารงานศพซึ่งการจัดการเรื่องอาหารภายในงานนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาได้ ถ้ารู้วิธีจัดการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ตามที่เราจะได้มาแนะนำในบทความนี้  1.จัดอาหารสำหรับวันแรกอย่างไร  การจัดงานศพในวันแรกนั้นจะเป็นการจัดงานศพที่วุ่นวายมากที่สุด เนื่องจากเจ้าภาพจำเป็นที่จะต้องจัดการกับเรื่องต่างๆ ภายในงานศพหลายเรื่องพร้อมกัน ทำให้การจัดเตรียมอาหารจะยังไม่สามารถทำได้เต็มที่  ถ้ากล่าวถึงในเรื่องของความสะดวกนั้นทางเจ้าภาพควรในรูปแบบของ Snack Box เนื่องจากเป็นรูปแบบของอาหารงานศพที่สามารถนำมาส่งได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจจะสอบถามทางวัดว่ามีอาหารบริการหรือไม่ แล้วให้ทางวัดเป็นผู้จัดการให้ ส่วนอาหารงานศพในวันอื่นๆ ก็สามารถจัดการได้ตามความเหมาะสม  2.ประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงาน  ประเพณีการจัดงานศพของชาวพุทธในประเทศไทยนั้นส่วนมากจะนิยมจัดงานสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน ก่อนที่จะทำพิธีเผา ซึ่งการที่เจ้าภาพจะสามารถจัดเตรียมอาหารงานศพสำหรับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นที่จะต้องกะประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานให้ได้  การประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณอาหาร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหารงานศพสำหรับดูแลผู้ที่มาร่วมงานในแต่ละวันนั่นเอง โดยการประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานนั้นให้กะประมาณจากจำนวนการบอกกล่าวเรื่องการจัดงานศพ รวมไปถึงจำนวนญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ถ้าผู้เสียชีวิตมีญาติมิตร หรือมีผู้ที่ให้เคารพรักเป็นจำนวนมาก ก็ให้ประมาณการณ์ว่าจะมีผู้มาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากนั่นเอง โดยวันที่จะมีผู้มาร่วมงานศพน้อยทีสุดคือการสวดพระอภิธรรมศพในวันแรก เนื่องจากผู้คนส่วนมากยังไม่สามารถเตรียมตัวมาร่วมงานได้ทัน และจำนวนผู้ที่มาร่วมงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมากที่สุดในวันที่มีการทำพิธีเผาศพ ดังนั้นการประเมินจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานทางเจ้าภาพควรดูว่าจำนวนผู้ที่มาร่วมงานในวันแรกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ก็จะสามารถประมาณจำนวนผู้ที่มาร่วมงานในวันอื่นๆ ได้ ทำให้สามารถจัดอาหารงานศพในวันอื่นๆ ได้เหมาะสมกับผู้ที่จะมาร่วมงานนั่นเอง  3.ไม่สะดวกเตรียมอาหารเองควรทำอย่างไร  ไม่ใช่ว่าเจ้าภาพทุกคนจะสะดวก […]

Subscribe US Now